Tarieven

In Nederland worden uniforme tandartstarieven gehanteerd die door de Nederlandse Zorgautoriteit werden vastgelegd. Voor een volledig overzicht van alle tandheelkundige tarieven kunt u klikken op het volgende Link: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/ De tarieven zijn altijd exclusief de eventuele techniek- en/of materiaalkosten. In het tarievenoverzicht staan de kosten per verrichting opgenomen. Een behandeling is vaak opgebouwd uit meerdere verrichtingen.