Tarieven

In Nederland worden uniforme tandartstarieven gehanteerd die door de Nederlandse Zorgautoriteit werden vastgelegd. Voor een volledig overzicht van alle tandheelkundige tarieven kunt u klikken op het volgende NZA.pdf. De tarieven zijn altijd exclusief de eventuele techniek- en/of materiaalkosten. In het tarievenoverzicht staan de kosten per verrichting opgenomen. Een behandeling is vaak opgebouwd uit meerdere verrichtingen.