Kronen en Bruggen

Een kroon is een kap over de tand of kies heen om het functionele en esthetische karakter te herstellen.

Een kroon is geïndiceerd wanneer er in een kies of tand veel en/of grote vullingen aanwezig zijn waardoor weinig eigen tandweefsel over is. Dit gaat ten kosten van de stevigheid van deze tand of kies. Door deze verzwakking is er een verhoogde kans dat het tandweefsel wat ernaast de vulling nog aanwezig is, kan afbreken. Zeker bij een tand of kies met een wortelkanaalbehandeling is eer een vergrote kans op een verticale fractuur. Het is dan verstandig om de hele tand of kies te omvatten tot aan het tandvlees met een kap (kroon).

Een brug is geïndiceerd wanneer er een tand of kies mist en er een wens bestaat om het gat op te vullen. Er zal eerder voor deze constructie gekozen worden als de aan het gat grenzende tanden of kiezen een indicatie voor een kroon hebben en dus als brugpijler kunnen dienen.

De tand of kies zal worden omslepen tot brugpijler 2. Van de situatie wordt een afdruk gemaakt. Deze afdruk wordt opgestuurd naar het tandtechnisch laboratorium. Van de afdruk wordt een gipsmodel gemaakt waar de te maken kroon of brug op wordt gemodelleerd. In het geval van een brug zijn er twee kronen star verbonden door het deel dat het gat overbrugt “dummy”, die precies tegen het tandvlees aansluit. Voor de periode totdat de definitieve kroon of brug wordt geplaatst wordt er aan de stoel een tijdelijke voorziening gemaakt en geplaatst.

Ongeveer twee weken na de afdruk kan de tijdelijke voorziening worden verwijderd en kan de kroon of brug worden geplaatst. De kroon of brug wordt dan voorzien van cement en definitief over de stomp vastgezet.

Na het plaatsen wordt er een instructie gegeven hoe u de brug het beste kunt reinigen.

Hoe lang duurt het?

De eerste afspraak omvat het beslijpen van de tand of kies, het afdrukken en het maken van een tijdelijke kroon: 60 min. Voor een brug met hier 90 min voor ingepland worden.

Het maken van een kroon of brug bij tandtechnisch laboratorium: 2 weken. Voor een kroon of brug op implantaten dient men eerder rekening te houden met 3 weken.

De tweede afspraak omvat het plaatsen van de kroon en het geven van een reinigingsinstructie: 20 min. Bij een brug wordt hier 30 min voor ingepland.

Doet het pijn?

Zoals elke behandeling kan ook deze pijnloos verlopen wanneer er gekozen word voor verdoving. Bespreek uw wensen met uw tandarts bij aanvang van de behandeling.